Gdy zaczniemy być posiadaczami kasy fiskalnej online, zaczynamy się
zastanawiać co zrobić ze starą drukarką fiskalną?


Pierwszym krokiem jaki trzeba podjąć jest wykonanie specjalnego raportu
dobowego oraz tego z miesiąca, gdy już się tym zajmiemy dostajemy kategoryczny
zakaz używania drukarki fiskalnej, więc staje się ona rzeczą teoretycznie
niepotrzebną i chociaż po tych czynnościach jesteśmy zobowiązani mając tylko i
wyłącznie tydzień na złożenie wniosku o wykonanie odczytu pamięci fiskalnej do
urzędu skarbowego, gdzie sam odczyt pamięci jest dokonywany przez uprawnionego
serwisanta w obecności pracownika urzędu. Każda ze stron dostaje protokół z
odczytu pamięci fiskalnej, który zawiera wszystkie niezbędne informacje, więc
dopiero wtedy możemy uznać że praktycznie taka kasa jest zbędna w naszym
wyposażeniu.
Następnie również czeka nas złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej,
I chociaż w przepisach nie widać takiego zapisu kiedy należy tego dokonać, to
chyba jednak lepiej spać spokojnie i dokonać tego w jak najszybszym terminie.
Po wykonanych czynnościach nasza kasa zostaje wykreślona w trybie fiskalnym,
oznacza to, że na kasie nie ma możliwości prowadzenia ewidencji, więc w tym
momencie nie mamy już obowiązku przechowywania kasy fiskalnej, możemy poddać
kasę utylizacji lub odsprzedać ją firmie serwisującej, wtedy mamy wolną rękę co
chcemy zrobić. Ważną informacją jest też podatnicy są zobowiązani do zwrotu
odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w
przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną
ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do
obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis. Więc jak widać
szereg obowiązków z Samego wypisania się kasy i co można z Nią zrobić jest
dosyć długi i czasochłonny, lecz lepiej zrobić to zgodnie z przepisami niż
później mieć problemy na karku ze względu na niedopilnowanie obowiązków za co
również grożą kary w postaci grzywny.