e-commerce, biznes, drukarki fiskalne

Miesiąc: sierpień 2020

Drukarka Pospay 985.jpg

Jak działa drukarka fiskalna online?

Wprowadzenie
obowiązku rejestracji sprzedaży wraz z wejściem w życie ustawy o podatku VAT
dotyczy bardzo wielu podmiotów gospodarczych. Podstawowym instrumentem
ułatwiającym rejestrację sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT jest kasa
fiskalna lub alternatywnie drukarka fiskalna.

Ze Pospay 261.jpg

Co zrobić ze starą kasą fiskalną?

Gdy zaczniemy być posiadaczami kasy fiskalnej online, zaczynamy się
zastanawiać co zrobić ze starą drukarką fiskalną?

Fiskaln Pospay 136.jpg

Gdzie utylizować kasę fiskalną?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej może być spowodowane kilkoma czynnikami :

1. Zakończenie działalności gospodarczej – w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności dokonać wszystkich formalnych zgłoszeń do urzędu skarbowego o zakończeniu działalności. Następstwem tego jest wykonanie czynności określonych odrębnymi przepisami i w obecności serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego sporządzić odpowiednie dokumenty.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén