e-commerce, biznes, drukarki fiskalne

Miesiąc: sierpień 2020

drukarka-pospay-985.jpg

Jak działa drukarka fiskalna online?

Wprowadzenie
obowiązku rejestracji sprzedaży wraz z wejściem w życie ustawy o podatku VAT
dotyczy bardzo wielu podmiotów gospodarczych. Podstawowym instrumentem
ułatwiającym rejestrację sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT jest kasa
fiskalna lub alternatywnie drukarka fiskalna.

ze-pospay-261.jpg

Co zrobić ze starą kasą fiskalną?

Gdy zaczniemy być posiadaczami kasy fiskalnej online, zaczynamy się
zastanawiać co zrobić ze starą drukarką fiskalną?

fiskaln-pospay-136.jpg

Gdzie utylizować kasę fiskalną?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej może być spowodowane kilkoma czynnikami :

1. Zakończenie działalności gospodarczej – w takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności dokonać wszystkich formalnych zgłoszeń do urzędu skarbowego o zakończeniu działalności. Następstwem tego jest wykonanie czynności określonych odrębnymi przepisami i w obecności serwisanta oraz pracownika urzędu skarbowego sporządzić odpowiednie dokumenty.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén